Ten se začal malování věnovat od svých dětských let, tvorbou obrazů se zabýval i při studiu na gymnáziu, tam dostal základy od akademického malíře Kamila Sopka. Přes třicet let je členem výtvarného sdružení VOSA Louny, se kterým pravidelně vystavuje. Obrazy prezentoval nejen v Lounech, ale v Klášterci nad Ohří, Kadani, Chomutově, v aule Parlamentu ČR v Praze, na zámku v Krásném dvoře, hradě Seeberg a dalších místech. Jeho obrazy jsou taktéž v soukromých sbírkách v USA, Německu, Rakousku a dalších zemích. Věnuje se také sochařské a restaurátorské práci. Veliký úspěch zaznamenal vytvořením sochy Madony s Ježíškem, která je umístěna na levobočním oltáři v chrámu sv. Vavřince v Praze na Petříně.

Těšíme se na všechny spoluobčany a poutníky, přijďte se podívat na výstavu Toulky krajinou. Pokud se Vám bude některý obraz líbit, může být Váš. Výstava je totiž prodejní.

Vojtěch Václav Pour - místopředseda Spolku pro obnovu Ročova a okolí