V úvodním slově připomenula ředitelka muzea Radmila Holodňáková zásluhy Adolfa Seiferta o zaznamenání historie Žatce, Seifertovo dílo krátce shrnul a přiblížil emeritní ředitel Státního okresního archivu v Lounech Bohumír Roedl. Představení Seiferta jako básníka se ujala historička Regionálního muzea Milada Krausová, která pro tuto slavnostní chvíli přeložila a zarecitovala jednu ze Seifertových básní. V závěru vzpomínkové akce se všichni účastníci poklonili Seifertově památce.

Lékař Adolf Seifert (4. 3. 1826 Veletice 11. 6. 1910 Žatec) byl jedním ze zakladatelů Žateckého chmelařského spolku a jeho dlouholetým předsedou. Dnes je známý především jako historik, z jehož knih čerpají badatelé dodnes. Máte-li zájem dozvědět o této významné žatecké osobnosti více, poslechněte si nový Muzejní podcast na Anchor, Spotify a dalších streamovacích službách, nebo na webu Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci. (jkr)