Dne 12. 2. se sešla Steering Group, tzv. řídící skupina, která celý předešlý rok koordinovala zpracování nominační dokumentace. Na tomto jednání představil site manager Jaroslav Špička plánované aktivity na další čtvrtletí v oblasti edukace, péče o památky a prezentace statku. V nejbližší době začne zpracování webových stránek, na kterých bude uveřejněna zrcadlová česká verze anglického textu dokumentace. Město plánuje vydání upravené publikace shrnující všechny hlavní atributy výjimečné světové hodnoty, díky kterým usiluje Žatec a okolní krajina o zápis na Seznam světového dědictví. Od prvního čtvrtletí tohoto roku bude rovněž připravována panelová výstava a česko-anglické informační letáky.

Na jednání Steering Group bylo také rozhodnuto o zpracování výstupů z vědeckých projektů, které byly v roce 2020 uskutečněny v rámci podpory nominace. Jedním z těchto projektů byl vědecký průzkum historických krovů měšťanských domů v Žatci. Jeho zpracovatelé Mgr. Michal Panáček a Petr Bažant vytipovali domy, u kterých byl předpoklad nálezu zachovaných historických krovů, tyto konstrukce byly v rámci výzkumu zdokumentovány, dále v nich byly hledány stopy po sušení chmele ještě v době před rozvojem velkých sušáren na Pražském předměstí, jak to naznačovaly archivní prameny. V letech 2018 a 2020 prozkoumali celkem 56 objektů, u 27 z nich bylo potvrzeno, že se v jejich půdních prostorách historicky sušil chmel. Z některých krovů se podařilo odebrat vzorky, které prošly dendrochronologickou analýzou, která umožnila jejich dataci. Nejstarší dochovaná konstrukce byla zhotovena ze smrkového dřeva, ze stromů kácených v letech 1767 – 1768, na čp. 87. Další použité dřevo bylo jedlové nebo modřínové. U některých konstrukcí se dochovaly doklady použití plaveného dřeva.

Město by tímto chtělo veřejně poděkovat všem vlastníkům, kteří umožnili přístup do objektů a průzkum. Nejen pro ně, ale i pro širokou veřejnost bude uskutečněn workshop, na kterém budou seznámeni s výsledky projektů včetně datace vybraných konstrukcí. Vlastníci rovněž obdrží kopii pasportu z průzkumu daného objektů jako poděkování za spolupráci. 

Olga Bukovičová