Deset studentů absolvovalo přednášky obou kurzů v semestru a pět z nich si zvolilo pouze kurz jeden. Nyní bude následovat domácí samostudium a opakování a do 28.dubna musí mít všichni účastníci složen závěrečný test a testy ze všech přednášek. Pokud všichni testy zvládnou, ukončí tím druhý semestr a budou mít za sebou čtyři kurzy.

Aby absolvovali celou Univerzitu a mohli získat osvědčení o absolutoriu, musí mít uzavřeno šest kurzů. Na podzim většinu z nich tedy čekají kurzy již třetího semestru. Do studia se mohou zapojit i noví zájemci o tento způsob vzdělávání. Tutor podbořanského konzultačního střediska paní Hana Oktábcová jim určitě vše vysvětlí a bude jistě ráda, když se počet studentů ještě rozšíří. Sice by musela trochu nafouknout učebnu, aby se tam všichni vešli, ale to se jistě zvládne.

My současní studenti a studentky (kterých je většina) máme tedy zasloužené prázdniny. Až do září nebo začátku října, můžeme užívat studijní volno a těšit se na další kurzy. Témata už jsme si předem vybrali a budou jistě opět zajímavé. Budeme pokračovat v Českých dějinách a jejich souvislostech a novým kurzem jsou Naše stromy. Také nás ještě čeká uzavření druhého semestru a předávání Pamětních listů.

Jsem rád, že si můžeme takto aktivovat šedou mozkovou kůru, potrápit se s testy, jednou za týden se sejít v kolektivu třídy a svůj seniorský život si tak výrazně zpestřit. A příští rok se můžeme pochlubit, že jsme absolventi univerzity. Žádný titul sice neobdržíme, i když já bych bral třeba „magistr třetího věku“ nebo možná „věčný sen. student“. No asi to neprorazí, ale na zvonku by to hezky vypadalo…

Budoucí Magistr 3V Jaromír Hykl