Osloveny byly členky sboru žákyně ZUŠ Louny Agáta Bitnerová a žákyně GVH Louny Michaela Kučerová s učitelkou Evou Maťátko. Žákyně zazpívaly české lidové a populární písně s klavírním doprovodem. Obě vystoupení měla velký úspěch. Melodie a rytmus dohnaly přítomné v průběhu vystoupení i k tanci.

Velkou poctou byla přítomnost představitelů vedení města včetně pana starosty.

Milé překvapení nás čekalo v sobotu dopoledne, kdy jsme byly oficiálně a se všemi poctami přivítáni na radnici panem starostou s radními města. Pro hostitele si účastníci z Loun připravili malé pozornosti. Sobotní odpoledne před vystoupením bylo věnováno prohlídce historické části města za doprovodu francouzských hostitelů.

Dvoudenní vystoupení žákyň ZUŠ Louny a GVH Louny mělo velký ohlas a při odjezdu nás potěšilo opětovné pozvání na festival 2020 do Veneux–Les Sablons.

Eva Maťátko