Pozemek o výměře 613 m2 ležící v katastrálním území Valov získala kupující společnost po uhrazení ceny ve výši 84 200 korun. Do svého vlastnictví získala pozemek mimo zastavěné území obce nacházející se v oploceném areálu, v němž stojí skladovací haly v jejím vlastnictví.

 Za kupní cenu 41 300 korun byl prodán pozemek o výměře 360 m2 ležící v katastrálním území Hořenec. O přímý prodej tohoto pozemku projevili zájem vlastníci sousedního pozemku z důvodu scelení vlastnictví. Jedná se o zatravněný pozemek s nelesním porostem v zastavěném území obce Hořenec, v Chráněné krajinné oblasti České středohoří.

V katastrálním území Libčeves ÚZSVM prodal pozemek o výměře 202 m2. Pozemek leží na okraji zastavěného území obce Libčeves. Z větší části je součástí oploceného zemědělského dvora. Dle územního plánu je začleněn do plochy drobná výroba a výrobní služby. Současně se nachází v Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Kupující za něj zaplatili kupní cenu ve výši 41 180 korun.

 Pozemek o výměře 1 228 m2 ležící v katastrálním území Brodec prodal ÚZSVM v Lounech prostřednictvím elektronické aukce. Jedná se o veřejně přístupný pozemek mimo zastavěné území obce zarostlý náletovou zelení. ÚZSVM se pokoušel tento pozemek prodat ve výběrovém řízení s aukcí, nenašel se však zájemce. Ten se našel až v prvním nabídkovém kole elektronické aukce, ve kterém byl pozemek nabízen za nejnižší podání ve výši 21 000 korun. Jediný zájemce tuto cenu potvrdil a stal se tak jeho novým vlastníkem.

 Poslední pozemek prodaný v elektronické aukci má rozlohu 1 330 m2 a leží rovněž v katastrálním území Brodec. Pozemek je umístěný mimo zastavěné území obce a je také zarostlý nálety. I u tohoto pozemku ÚZSVM zaznamenal zájem po neúspěšném kole výběrového řízení s aukcí až v prvním kole elektronické aukce. Pozemek byl nabízen za nejnižší podání ve výši 22 800 korun a jediný zájemce, který tuto částku potvrdil, ho získal do svého majetku.

Michaela Tesařová, mluvčí ÚZSVM