V uvedené lokalitě se nachází vodovodí řad z roku 1967. Řad je dožilý a poruchový. Kanalizace byla uvedena do provozu v roce 1965. Kamerová prohlídka prokázala praskliny, kaverny, a netěsnost spojů. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem. Investorem stavby je SVS.

Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 2. února, vlastní stavební práce začnou v následujících dnech, jak to umožní klimatické podmínky. Práce mají skončit do 31. srpna letošího roku. Stavba je koordinována s městysem Cítoliby, které v dotčené lokalitě plánuje svou investici k obnově povrchů. Jiří Hladík, SVS