Pokud potřebujete odložit stavební odpad, nebezpečný odpad či bioodpad využijte sběrný dvůr v Rybalkově ulici.

Město Louny