Pod Městskou knihovnu Louny patří 25 místních lidových knihoven s 8 pobočkami a 4 profesionální knihovny (Podbořany, Postoloprty, Peruc a Kryry).

Na programu bylo další spolufinancování výkonu regionální funkce, na kterém se obce podílejí, hodnocení činnosti za uplynulý rok a předložení návrhu seminářů a akcí na rok 2020. Také jako v předchozích letech i letos bylo uděleno ocenění za rozvoj komunitní knihovny a to starostce obce Líšťany Martině Protivové.

V roce 2019 se do místních lidových knihoven rozvezlo 152 souborů, obsahujících 9 925 knih, kterými se doplňuje vlastní fond obecních knihoven. Výměnný fond je dlouhodobě vytvářen podle potřeb jednotlivých knihoven a jejich uživatelů. K 31. 12. 2019 výměnný fond tvořilo 35 218 knihovních jednotek, celkový přírůstek za rok 2019 byl 2 292 knihovních jednotek. V rámci cyklu „Města a obce čtou“ proběhlo v obcích 37 akcí, kterých se zúčastnilo 1628 návštěvníků.

Výkon regionálních funkcí knihoven podporuje malé knihovny. Díky výměnným souborům se do obcí dostávají nové knihy. Bez tohoto projektu by řada malých knihoven zanikla. Městská knihovna Louny tuto funkci zajišťuje již dlouhodobě, a to díky dotaci, kterou každoročně obdrží od Ústeckého kraje.

Ilona Konířová,
Městská knihovna Louny