První etapa modernizace VO v Žatci se bude týkat hlavně jižní části města a lokality kolem Kauflandu. Výměna svítidel přinese úsporu 66 % nákladů na elektřinu. V konkrétních číslech to znamená, že instalace téměř čtyř set nových světel ušetří Žatci ročně 470 tisíc Kč.

 Letos půjde o investici za zhruba 10 milionů korun včetně DPH. Z toho částku 4,2 milionu Kč pokryje dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Dalších 5,5 milionů korun chce Žatec uhradit díky využití peněz z Kotlíkové dotace, které byly určeny na obnovu životního prostředí nebo právě na energetické úspory.

Klub robotiky a programování baví žatecké kluky i holky.
FOTO: Klub robotiky a programování baví žatecké kluky i holky

 Letošní etapa modernizace je součástí dlouhodobého plánu obnovy, který vychází z pasportizace sítě veřejného osvětlení v Žatci. Součástí plánu obnovy je mapa všech svítidel ve městě a jejich popis. Z této mapy vyplývá, že ve městě je 3047 svítidel, z nichž 2292 bude vyměněno ve čtyřech etapách.

 Kompletní výměna má stát dohromady zhruba 50 milionů korun a dokončená bude v roce 2026. Přibližně polovinu nákladů pokryje dotace od MPO. Na první etapu má Žatec již peníze přislíbené. O dotaci na další tři etapy je nutné požádat do 30. června 2023.

V Mostě se hrál 25. ročník memoriálu bratří Mazánků, turnaj fotbalistů dříve narozených.
VIDEO, FOTO: Teplice braly natrvalo pohár. Slavoj Žatec skončil třetí

 Po dokončení všech čtyř etap modernizace by měl Žatec ročně ušetřit asi 2,5 milionu korun v porovnání s dnešními výdaji na veřejné osvětlení. Životnost nových LED svítidel a celé moderní soustavy, která umožní například ztlumení světla podle potřeb lokality, denního světla či ročního období, je 25 let.

 Do zmíněných čtyř etap modernizace veřejného osvětlení v Žatci nespadá asi 750 svítidel z celkového počtu 3047 lamp ve městě. Téměř pět stovek už jich bylo vyměněno v nedávné době. Zbytek jsou lampy v historické části města, které vyžadují zvláštní přístup kvůli památkové ochraně území. I k jejich výměně dojde, zatím se ale předpokládá, že to nebude součástí dotovaného projektu.

Tomáš Kassal