Jaká je symbolika popsaných znakových figur ? Samosprávnou obec Velemyšleves dnes tvoří pět místních částí, Velemyšleves, Minice, Truzenice, Zálezly a Velemyšleves Průmyslová zóna Triangle. Historicky se jedná o tři obce, čemuž odpovídá i dnešní trojice katastrálních území, jimiž jsou Velemyšleves (včetně vsi Truzenice), Minice a Zálezly. Znak obce je sestaven z erbovních figur rodu Velemyšlských z Velemyšlevsi (dva vyrůstající kamzíci), rodu z Truzenic (břevno, lilie odkazující na liliemi zakončenou korunu) a rodu z Minic, zvaného též z Kola (vozové kolo o šesti ramenech). Figura lilie připomíná také kapli sv.Antonína ve Velemyšlevsi a současně odkazuje na cisterciácký znak a tedy místní část Zálezly. Figura břevna pak vyjadřuje rovněž polohu obce na březích říčky Chomutovky. Pět znakových figur odpovídá pěti místním částem obce. 

Jan Tejkal, heraldik