Vedle obchodování na stánku probíhaly soutěže o nejlepší katalog, nejlepší prezentaci, nejlepší reklamní spot a nejlepší leták. Právě v soutěži o nejlepší obchodní leták naše firma zabodovala. Její leták postoupil do TOP 10 a byl hodnocen čtyřčlennou porotou na hlavním podiu. V závěrečném hodnocení získal 5. místo.

Poděkování patří reprezentantkám firmy Vendule Váchové, Apoleně Vávrové a Barboře Nedvědové za nasazené pracovní úsilí během celého veletrhu.