Příprava k Velikonocům dává široký prostor k prezentaci získaných znalostí a dovedností žákům středního odborného učiliště. Žáci oboru pekař patří k těm, kteří jsou nejvíce vytížení, ale i nejvíce předcházení. Z cvičné kuchyně se nese vůně mazanců, beránků a dalších velikonočních dobrot. S přípravou se musí začít v předstihu, jak říkají „je nás hodně“.

Na přípravě Velikonoc se vedle podílejí i žáci z oborů textilní výroba a provozní služby. K slavnostnímu stolu usedne cirka padesát žáků učiliště a stůl a celá učebna musí dýchat sváteční atmosférou. Proto šicí stroje nezahálí a šikovné ruce se podílejí na výzdobě. Dejme prostor samotným odsouzeným - žákům, jak oni vidí a připravují se.

„Máme svátky hodně rádi, je zde úplně jiná atmosféra, každý se snaží něčím přispět. Samozřejmě bez pekařů by to byla nuda. Rádi odpustíme, když se něco nepovede.“

Jak vás poslouchám, všechno směřujete k tomu plnému stolu, ale co vaše rodiny a blízcí? „Na ty také myslíme. Jsou připraveny velikonoční přáníčka, ale hlavně pro děti jsme našili drobnosti s velikonočními motivy. Něco pošleme domů, nebo předáme o návštěvách.“

Střední odborné učiliště žije předsváteční atmosférou, ale co na to učitelé? „Je to takové hektické, cítíme tu změnu chování žáků se zvýšeným zájmem o dění. Je to pochopitelné, ale výuka se nezastaví. Za několik týdnů druháky čekají závěrečné zkoušky a tam jde každý sám za sebe. Učiliště nemá žádná privilegia, tak i u nás máme žáky, kteří prospějí s vyznamenáním, ale i ty kteří nejsou připuštěni k závěrečným zkouškám. Jsme prostě normální učiliště. Je zajímavé pozorovat v průběhu dvou let odsouzené. Celá řada si uvědomuje, že výuční list je to minimum, které jim pomůže realizovat se na trhu práce a podle toho vypadá i přístup ke vzdělání. Na druhé straně, a to si přiznejme, je řada odsouzených, kteří nenajdou v sobě sílu na sobě pracovat a selžou. Ale jsme před velikonočními svátky, kdy si odsouzení připomínají velikonoční tradice a zvyky a my jen doufáme, že si aspoň v tomto období uvědomují, že jejich místo by mělo být doma s rodinou a blízkými.“

(eko)