Šikovné ruce odsouzených několik týdnů pracovaly na novém mobiliáři cyklostezky u řeky Ohře v Žatci. Cyklostezka v Žatci,  naučná stezka v městských lesích za Holedečí – Hopíkova naučná stezka jsou již srdeční záležitostí nejen Věznice Nové Sedlo, ale především odsouzených.

Každá stezka nese stopu práce odsouzených. Hopíkova stezka s deseti zastaveními přibližuje návštěvníkům místní faunu a vodní zdroje holedečských  lesů.  Upozorňuje obrázky zvířat malované odsouzenými na dřevo a panelem les není smetiště. Samotná figurka Hopíka, která doprovází malé i velké návštěvníky na šesti kilometrové trase vznikla pod šikovnými rukami odsouzených truhlářské dílny. Doplnění mobiliáře cyklostezky  v Žatci je další ukázkou dlouholeté spolupráce vedení věznice s městem.  Mobiliář  doplní  informační tabule, stojan na odpadky, posezení k ohništi, kladiny, rozcestník. Všechny tyto výrobky byly vyrobeny z akátového dřeva, které dodalo město. Specifické zakázky města přispívají k sebepoznání  samotných odsouzených, jejich manuální zručnosti, výtvarnému nadání, ale i například vžít se  do potřeb  regionu.

Věznice Nové Sedlo se stala stabilním partnerem města, ale i spádových oblastí při naplňování akcí, které mají celospolečenský  regionální význam, nejen v oblasti ochrany životního prostředí a poznávání krás regionu.

Eva Koreneková