Trpělivý pozorovatel mohl vlhy zahlédnout nedaleko Žatce na drátech vysokého napětí nebo na vrcholcích stromů, kde na vyčnívajících suchých větvích tlučením včel nebo vos o větev zbavovaly tento hmyz nebezpečných žihadel.

V tomto roce si však vlhy vybraly k hnízdění i jedno neobvyklé místo – hromadu uskladněného sypkého materiálu. Protože se jednalo o materiál stavební, hnízdiště bylo v nebezpečí. Díky spolupráci s ornitologem, žateckým odborem životního prostředí a díky vstřícnosti firmy Ekostavby Louny, v jejímž materiálu se ptáci rozhodli zahnízdit, se podařilo zachránit jejich nory před zničením. A i přesto, že po vydatných červencových deštích se sypký materiál zhroutil a některé nory zničil, dva páry na místě zůstaly a tvrdohlavě si v písku vyhrabaly nory znova. A tak se díky ochraně hnízd hlučně švitořících létajících skvostů před odletem podařilo spatřit nedaleko hnízdiště hned devět. Společně odletěly do zimoviště na začátku druhé poloviny srpna.

Milovníci ptáků mohou na Žatecku spatřit i jiné zajímavé a vzácné ptáky. Poměrně často tu lze pozorovat vlaštovky obecné, zahnízdily zde i břehule říční a kdo se dobře dívá, odhalí nad vodní hladinou řeky Ohře dokonce i létající klenot naší přírody – ledňáčka říčního.

Z. Uďanová a T. Kasíková, OA a SOŠZE Žatec