Zaměřili jsme se na letošní 100. výročí založení Československé obce legionářské. Od jara se intenzívně chystali na tuto velkolepou akci nejen organizátoři z Ústředí ČsOL v Praze, ale pomáhaly i výbory jednot s ostatními členy ČsOL. Připravovali jsme na zveřejnění v časopisu Legionářský směr historii některých svých jednot (je jich téměř 80) a někteří veteráni popisovali svůj vojenský život a dokládali ho fotografiemi. Z žatecké jednoty to byl novodobý veterán br. Igor Vajda.

Československá obec legionářská měla složitý život, protože se nezpronevěřovala svým zásadám. Prvně ji zrušili nacisté v době 1939 až 1945. Po 2. světové válce byla nakrátko obnovena a stačili se do ní přihlásit někteří naši vojáci, kteří bojovali na západě i na východě za obnovení Československa. Na Žatecku to byli hlavně vojáci z východní fronty, ale po komunistickém puči v r. 1948 byla ČsOL začleněna bez souhlasu členstva do nového Svazu bojovníků za svobodu, jehož vedení požádalo Ministerstvo vnitra ČSR o její výmaz z registrace, čímž byla celá organizace zrušena. Obnovení se dočkala až v r. 1991 a teprve tehdy vznikla Jednota ČsOL Žatec. Dříve to nestihla, protože obyvatelstvo na začátku 20. století bylo na Žatecku převážně německé a legionářů, kteří bojovali v 1. světové válce za samostatný stát Čechů a Slováků, odtud pocházelo málo.

V dobách obou zákazů existovala ČsOL v zahraničí, a proto má stoletou tradici. I dnes existuje několik jednot ve světě např. v Americe.

Nyní už nežijí původní legionáři z 1. světové války a pokud žijí veteráni z 2. světové války, většinou se dožili více než 90 let. Našimi členy se stávají novodobí veteráni, kteří působí po boku našich současných spojenců ve vojenských misích v zahraničí – bylo to na Balkáně, v Afganistánu i jinde. Členy ČsOL se mohou stát potomci bojovníků z válek, ale i občané sympatizující s legionářskými myšlenkami, tj. láska k vlasti a národu, odhodlání přinášet v boji za svobodu oběti, stát za myšlenkami demokracie a humanismu.

Tyto myšlenky zazněly na VI. manifestačním sněmu ČsOL, kterým vyvrcholily 3. – 4. září 2021 oslavy 100. výročí existence ČsOL.

První den se setkal Republikový výbor ČsOL v Pantheonu Národního muzea s představiteli veřejného života a se zástupci organizací a institucí, jež ČsOL podporují ve snažení udržet a šířit její ideje. Převzali pamětní medaile vydané ke stému výročí naší organizace. Před konáním sněmu dostala také předsedkyně jednoty Žatec tuto medaili na letním zasedání Republikového výboru v Praze. Medaile byly uděleny i dalším 12 členům Jednoty Žatec a 4 představitelům veřejného života v Žatci. Budou slavnostně předány v září v Žatci.

Druhý den se po krátkých projevech vydal průvod, který tvořily jednoty ČsOL se svými prapory, sokolové, členové v historických vojenských uniformách a s historickými prapory, od sochy sv. Václava přes Václavské náměstí, po Příkopech a Hybernskou ulicí až na Vítkov, kde byly položeny věnce. Odpoledne pak mohli všichni spolu s veřejností zažít zajímavé odpoledne na Vítkově mezi stánky s pamětními a propagačními materiály ČsOL, prohlédnout si vojenskou techniku a navštívit i vnitřní prostory, které dokumentují historii.

Žatečtí členové každým rokem navštěvují jako diváci akci Bahna - přehlídku vojenské techniky pořádané AČR v červnu ve Strašicích na Rokycansku. Nebyla ale letos přístupná veřejnosti kvůli koronaviru, takže jsme neuskutečnili tradiční zájezd. Členskou schůzi jsme však stačili svolat o prázdninách za dodržení všech hygienických podmínek. Při počtu téměř 120 členů to nebylo jednoduché, ale jako vždy pomohla armáda svým velkým sálem K 500.

Sedmého září jsme uspořádali v rámci seznamování mladé generace s legionářskými myšlenkami a dějinami pro dva ročníky studentů Obchodní akademie a Střední odborné školy zemědělské zájezd do Vojenského muzea v Rokycanech. Pomohla nám s tím opět 4. brigáda rychlého nasazení AČR.

Student 3.EM OA a SOŠZE Žatec Josef Holštajn se o akci vyjádřil takto:

Výlet do Muzea na demarkační linii v Rokycanech

Výlet do soukromého vojenského muzea se naší třídě velmi líbil. Myslíme si, že bude velmi těžké opakovat tak hezký zážitek s Československou obcí legionářskou a muzeem v Rokycanech. Muzeum je rozděleno na vnitřní a vnější expozice, které poutavě a názorně zachycují naši vojenskou situaci do počátku 2. světové války. Mohli jsme si tak prohlédnout dobovou výzbroj a výstroj, vozidla a starou bojovou techniku od letadel přes tanky, motorky, po těžkou a lehkou techniku československé, německé, rakouské, maďarské, britské, kanadské, americké a sovětské výroby, která je až na tři kusy zcela pojízdná. I pan ředitel je velmi skvělý člověk. Seznámil nás s mottem muzea, které zní: “Nikdo nemá právo zapomenout!“. Československé obci legionářské i naší škole velice děkujeme za pěkný výlet.

Své hodnocení připojily i paní třídní učitelky Ing. Stanislava Cajtlerová a Mgr. Šárka Voráčová: Nejdřív přidaly několik dalších informací – že zakladatelem a provozovatelem muzea je nadace pozemního vojska AČR, že ve venkovní expozici je více než 190 ks historické vojenské techniky, že vnitřní expozice je sestavena z multimediálních expozic, diorám a trojrozměrných exponátů. Nejvíc nás potěšila jejich poslední věta: „ Celou akci finančně zajistila Jednota Československé obce legionářské v Žatci, za což jí patří naše poděkování.“

Zástupci Jednoty Žatec se zúčastnili 4. října vzpomínkového aktu na Ministerstvu obrany ČR při příležitosti 78. výročí bojů na Středním východě a 77. výročí bojů u Dunkerque a na Dukle. Setkali se tam s veterány a vojenskou veřejností.

Celostátní akce se střídají s regionální činností. 15. září jsme položili kytici k památníku letcům v Žatci. Letos nás ještě čeká dvojí pieta – k 28. říjnu – vzniku ČSR – a k 11. listopadu – Dni veteránů. Položíme věnce a kytice k památníkům v Žatci a v širokém okolí.

Více na facebooku Československá obec legionářská Žatec.

Zpracovala Mgr. Danuše Manová, předsedkyně Jednoty ČsOL Žatec