Koštická tvrz, kterou postavil doktor Bernart od Stříbrné růže, měsťan Starého Města pražského, byla na konci 19. století zbourána a rozebrána. Nejdéle patřily Koštice rodu Lobkoviců a knížecí kancelář pro Koštice byla na Libčevsi. Lobkovicové také uhradili stavbu dominanty obce, kostela sv. Antonína, jehož zřízení inicioval koštický rychtář a krčmář Antonín Hittig s chotí Terezií. Ti také nechali postavit sochu sv. Jana Nepomuckého v r. 1729.

V době pobělohorské došlo ke kompletní výměně obyvatelstva. Do vydrancované vsi přivedl baron Brisigel obyvatele své državy v Reichanau na Děčínsku, kteří byli německé národnosti. Tak se staly Koštice vesnicí německou. Až vlivem sňatků a přirozeného běhu života začaly Koštice mluvit česky teprve v polovině 19. století.

Školní vyučování v obci má dlouhou historii, a to od roku 1735, nejprve ve škole pokoutní s kantorem Bernardem Šubrtem, a od roku 1793 v nově postavené škole, která funguje dosud.

Křest nové publikace spolku A dál? o vilové architektuře v Žatci.
O žateckých vilách vyšla nová knížka. Pokřtil ji spolek A dál?

Další rodinou, která se zasloužila o tvář Koštic, byla mlynářská rodina Johnů, která nechala vymalovat oltářní obraz v kostele. Nejslavnější je rodina Ortů, kde majitel mlýna Josef , který zavedl v Košticích elektrické osvětlení, byl školním hospodářem, akcionářem nově postavené dráhy Louny - Libochovice, byl starostou obce. Zrekonstruoval šestikolový vodní mlýn na první automatický mlýn v Čechách, pořídil dvě Francisovy turbíny a později i záložní parní pohon.

Jeho syn Ing. Karel Ort byl významným vynálezcem v oboru radiofonie, provedl první bezdrátové vysílání v rakousko-uherské monarchii.

Obec Koštice na historickém snímkuKoštický mlýn na historickém snímkuZdroj: se svolením Ireny Hellerové

V roce 1897 byl založen dobrovolný hasičský sbor. Ten se utěšeně rozrůstá a vykonává svou záslužnou činnost v rámci Integrovaného záchranného systému. Vychovává i své mladé následníky.

V roce 1937 byl postaven pomník padlým legionářům a na něj byla přimontována plaketa s portrétem T. G. Masaryka. Ta byla bohužel za války sejmuta a pohozena na smetiště, kde ji však našel a uschoval odvážný truhlář pan Urban. Předal ji příteli Formánkovi, který ji se svým tchánem znovu připevnil na pomník v roce 1990.

V letech 1973 a 1974 byla postavena dešťová kanalizace a položeno potrubí na pitnou vodu. K 30. výročí osvobození byla otevřena nová mateřská školka. V roce 2003 došlo k celkové plynofikaci obce Koštice.

Exkurze žatecké školy po stopách židovských tradic a zvyků se vydařila.
Exkurze žatecké školy po stopách židovských tradic a zvyků se vydařila

V letech 2011 – 2017 byl kompletně zrekonstruován kostel – statické zajištění, úprava okolí a fasády. V letošním roce byl vyměněn hlavní nosný trám střechy.

Za budovou obecního úřadu bylo v roce 2014 postaveno víceúčelové hřiště.

V roce 2019 započala stavba čistírny odpadních vod a kanalizačního systému, která byla v roce 2023 dokončena. V témže roce došlo k celkové výměně železničního mostu a byla zbourána nádražní budova. Vesnice získala řadu úspěchů v soutěži Vesnice roku - v roce 2010 Bílou stuhu, v roce 2011 Modrou stuhu a v roce 2012 dokonce vítězství a Zlatou stuhu. Úspěch si opakoval v roce 2019, kdy získala opět Bílou stuhu a mlýn Zlatou cihlu za nejlepší rekonstrukci.

Koštice mají historickou i současnou kroniku, školní kroniku, pracuje zde místní knihovna. Několik aktivních spolků se stará o kulturní a sportovní vyžití občanů obce. Kostel je soustavně využíván pro koncerty, výstavy a podobné akce. V obci je nadále škola a školka, poštovní úřad, několik obchodů, palírna, několik řemeslníků. Ve mlýně je vodní elektrárna.

Dne 14. října Obec Koštice slavnostně oslaví své výročí, které pořádá Obec Koštice, spolek Šatník paní mlynářky, Ústecký kraj a společnost Serviso.

Irena Hellerová