Kromě své běžné práce totiž zaměstnanci muzea připravují do prodeje novou publikaci s názvem „S uličnicí po Žatci“. Jde o upravené a doplněné vydání katalogu ulic města Žatce zpracované Radmilou Holodňákovou, do něhož statí o pomístních jménech v Žatci a okolí v období 16. a 17. století přispěl Bohumír Roedl. Publikace je oproti prvnímu vydání z roku 1994 ilustrována početným souborem historických fotografií z archivu muzea, doplněna novými poznatky a rozšířena o názvy ulic, vzniklých do roku 2020. Kniha má 228 stran a je opatřena vloženou mapou, která slouží k lepší orientaci v katalogu. Koupit si ji můžete v muzeu za 150 korun.

Jitka Krouzová