„Když jsem koncipoval výstavu, která je určená (nejen) pro středoškolské studenty, ale pro všechny zájemce o historii, uvědomil jsem si, že pokud bych se zaměřil pouze na konec války, bude to málo. Že je třeba události před 75 lety přiblížit v mnohem širším kontextu a pokud možno tak, aby to bylo pro návštěvníky výstavy, resp. čtenáře doprovodné knížky, co nejzajímavější. Proto jsem se rozhodl přiblížit léta 1938–1946 na území dnešního Ústeckého kraje z různých pohledů,“ přiblížil Martin Veselý, autor výstavy a vedoucí katedry historie FF UJEP.

Připravená bannerová výstava sleduje události od vzniku Říšské župy Sudety přes přiblížení toho, jak od jara 1939 fungovala hranice mezi župou a Protektorátem Čechy a Morava, až po nástin tehdejšího všedního života, který byl v důsledku válečných událostí hodně pestrý. Pochopitelně nebyli opomenuti ani váleční zajatci, kterých zde žily desítky tisíc, vznik a existence pobočných koncentračních táborů, nacistická restriktivní politika vůči Čechům, německým antifašistům a Židům na straně jedné, a odpor a odboj, včetně zahraničního, na straně druhé.

S posledním rokem války pak souvisí spojenecké nálety, připravenost Němců bojovat až do hořkého konce a vlastně i po něm, osvobození a sovětské letecké útoky v posledních válečných hodinách. Výstava nekončí květnem 1945 a věnuje pozornost ještě důležitým poválečným aspektům tehdejší hodně napjaté a nejisté situace v našem kraji: divokému odsunu, excesům vůči Němcům a od roku 1946 organizovanému odsunu. Politická síla, která se zde mezitím výrazně prosadila, určila dějinný vývoj po roce 1948.  

 „Samotné hlavní texty jsou relativně stručné, důraz kladu na fotografické a archivní materiály, které v publikaci podrobně komentuji, což samozřejmě nejde na výstavních bannerech,“ popisuje Martin Veselý.

 Fotografie autor výstavy shromažďoval poměrně dlouho, mnohé z nich jsou z jeho osobního archivu, ale využil také vstřícnosti muzeí, archivů nebo svých přátel.

 „Za veškerou pomoc se shromážděním fotografického materiálu velice děkuji. V publikaci bude kolem 300 fotografií a dokumentů, mnohé z nich budou publikovány vůbec poprvé,“ uzavírá doc. Veselý.  

 Výstava doplněná o didaktický program měla putovat i po středních školách a gymnáziích Ústeckého kraje. Vývoj aktuální situace a zájem vzdělávacích institucí ukáže, zda k tomu na podzim dojde.

Jana Kasaničová