„Uspořádat výstavu jsem Lýdii slíbil v Praze asi před osmi lety, ale bohužel už k tomu nedošlo, protože nás výtvarnice opustila,“ vzpomíná kurátor Petr Pavel Šimáček a dodává: „Ten slib plním tedy teď a dokonce přímo ve městě Žatec, se kterým je autorka spjata.“

Po vystudování žateckého gymnázia absolvovala Lýdie Hladíková divadelní fakultu AMU v Praze, obor scénického výtvarnictví (doc. Oldřich Smutný). Ve volné malbě se věnovala portrétu české krajiny. Vedle olejů tvořila především pastely a nejrůznějšími kombinovanými perokresbami nebo kolážemi. Příležitostně ilustrovala knížky (F. D. Merth, Ne krví býků, Táňa Fischerová, Lydiiny dveře a další). Byla členkou výboru Pražského sdružení malířů, členkou Spolku sběratelů a přátel Ex libris.

Malířka a ilustrátorka Lýdie HladíkováMalířka a ilustrátorka Lýdie HladíkováZdroj: se svolením Rodáků Žatec

Práci pokládala za úsilí o zpracování ideální přírody zabydlené člověkem. Svá díla podvědomě poměřovala krásnou přírodou Šumavy a pražskou periferií. Tematicky byla díla přirozeně důsledně překryta osobní výpovědí o jediném ideálním domově. Tvořila bez tísnivých pocitů z reality s pramenem metafor a hojivých snů.

A přesto (nebo právě proto) se stále víc utvrzovala v přesvědčení, že nejkrásnější zůstává původně ryzí realita.

Vedle kresby a malby se věnovala ilustracím a užité grafice. Za svého života uspořádala přes dvacet samostatných výstav svých obrazů. Expozice asi 40 obrazů v žatecké Galerii U Radnice je průřezem jejího díla, jako připomenutí činnosti významné české výtvarnice s žateckými kořeny.

Vernisáž výstavy děl malířky a ilustrátorky Lýdie Hladíkové proběhla v sobotu 8. července, k vidění budou do 26. srpna. Galerie je otevřená každou sobotu od 14 do 17 hodin.

(rž)