Výstava v žateckém muzeu se pokusí nahlédnout do zákulisí velkých událostí v úzce vymezeném regionu severozápadních Čech v počátcích husitské revoluce, s důrazem na přelomový rok 1421. „Návštěvníci se však budou moci seznámit i s každodenním životem tehdejších obyvatel regionu, ale i se soudobým vojenstvím v podobě nejrůznějších archeologických nálezů a muzejních exponátů. K vidění budou nejenom předměty spjaté se Žatcem, ale i nálezy z jiných měst a hradů regionu“, upřesnil archeolog ÚAPP Most a autor výstavy Milan Sýkora. „Výstava je připravena ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče v Mostě a potrvá do 30. prosince 2021,“ dodal Petr Holodňák, kurátor a archeolog žateckého muzea.

 Jitka Krouzová