Zábavu nabízí všem dětem i dospělým, malým výtvarníkům, sportovcům, hudebníkům, detektivům, zvídavcům…prostě všem. Cílovou skupinou jsou sice děti od 3 do 9 let věku, ale nadšeni jsou všichni, kteří výstavu navštívili. Otevřeno je denně od 9 do 18 hodin, skupiny(školky, školy) se mohou předem objednat. K dispozici je kvalifikovaný personál, který vysvětlí, jak se na výstavě pohybovat, aby si ji malí návštěvníci co nejvíce užili. Výstava se následně přestěhuje do klubovny Luna, v Lounech bude do konce září.