Nejprve si sami vyzkoušeli a otestovali vzorovou hru s anglickým názvem Goose game. O co se konkrétně jedná? Jde o typ deskové stolní hry pocházející ze 16. století, zahrnující pohyb a interakci hráčů, kteří se střídají v hodu kostkami a pohybují svými herními figurkami ve tvaru husy po spirálové dráze. Plní přitom různé úkoly či odpovídají na různorodé otázky – v našem případě se jedná o otázky z oblasti kulinářského dědictví.

Na základě zkušeností získaných z pilotní verze si následně vyvinuli svoji vlastní hru, která musela dle zadaných prepozic obsahově splnit předem stanovené podmínky – vytvořili své otázky, vyhledali k nim a doplnili příslušné obrázky a nakonec hru v tištěné verzi vyzkoušeli se svými spolužáky. Samozřejmě vše bylo zpracováno v anglickém jazyce a žáci se tak připojili k ostatním Culinary heritage goose games, jež byly vytvořeny partnerskými školami v Německu, Holandsku, Irsku, Rakousku, Maďarsku či Bulharsku.

Jiří Karas (vlevo) a Danilo Rotko
Vítěz krajského kola Danilo Rotko v ústředním kole soutěže v anglickém jazyce

Po březnové realizaci mezinárodní kuchařské soutěže je tato „gaming“ aktivita dalším krokem dvouletého mezinárodního projektu v rámci Strategického partnerství podporujícího inovace.

Jedním z mnoha cílů tohoto projektu je mimo jiné zlepšení digitálních a sociálních dovedností žáků odborného vzdělávání a přípravy a současně starších lidí prostřednictvím společných mezigeneračních aktivit v oblasti kulinářského dědictví.