Žáci dostali za úkol se vyfotit velmi netradičním způsobem a to učesaní-neučesaní, měli stát nestát, smát se nesmát, měli mít jednu velikonoční věc a být obutí neobutí. Na hlavě pak měli mít prapodivnou pokrývku hlavy. Každý, kdo úkol splnil získal indicie, které ho dovedly na místo, kde si z ozdobeného stromu mohl vzít roztomilé hračky, sladké bonbony či malovaná vajíčka.

Musel však pověsit na strom velikonoční kraslici. U velikonočního stromu se vystřídali nejen žáci, ale i lidé z okolí. Některým se nápad tak líbil, že přinesli sladkosti a zanechali je zde pro děti. Děti si tak mohly se svou paní učitelkou popřát alespoň symbolicky, zamávat jí do oken a odnést si sladkou odměnu.

Michaela Mandová, ZŠ Jižní Žatec