Zájem rodičů, příbuzných a přátel byl velký – takový školní open air koncert přilákal na zahradu slušný počet diváků. Dvě krásné písničky s oběma soubory zazpívala Natálka Hlaváčková, žákyně oboru sólového zpěvu, kterou učí Klára Čoudková. A na závěr zaznělo překvapení – krátké instrumentální a pěvecké vystoupení učitelů a učitelek hudebních oborů. Nadšený potlesk byl velkou odměnou pro pedagogy a hlavně velkou motivací pro žáky.

Alena Dukátová