Tu vypsala firma decoDoma. Učitelka Alisy, Jindřiška Riedlová zaslala do soutěže zdařilou fotografii velikonoční výzdoby, kterou Alisa vytvořila jako domácí úkol v době uzavření školy. Cenu převezme Alisa od své učitelky při první výuce po znovuotevření ZUŠ.