Ve spolupráci skupiny žateckých rodičů s komunitou Podkrušnohorské svobodné školy se koná ve středu 25. září od 18 hodin v klubu Budík na Hošťálkově náměstí v Žatci diskuse o možnostech takzvaného svobodného neboli sebeřízeného vzdělávání na Žatecku. Zveme všechny rodiče, kteří se o tento způsob vzdělávání svých dětí zajímají, chtějí učit jinak a obecně všechny příznivce inovativního vzdělávání.

Proč právě teď a právě tady? V posledních letech roste zájem rodičů o vzdělávání dětí mimo klasickou státní školu, neboť roste povědomí, že školský systém je zkostnatělý a neodpovídá požadavkům a možnostem dnešního moderního světa, ve kterém naše děti vyrůstají. Tento zájem reflektují nově vznikající alternativní svobodné školy po celé České republice. Ve světě jich je již mnohem více, například svobodná škola Summerhill v Anglii letos slaví již 100. výročí. Téměř všechny české regiony mají už alespoň jednu alternativní školu, jen u nás na Žatecku není žádná, přestože Facebooková skupina Domácí a komunitní vzdělávání na Žatecku čítá už 113 členů.

Svobodná škola je prostor, kde se děti učí sebeřízeným, přirozeným způsobem dnešní důležité dovednosti jako jsou komunikace, mezilidské vztahy, finanční gramotnost, praktické práce, aplikace přírodních věd v celku, ale i tanec, meditace, umění se učit, cizí jazyky, kulturu, pracovní možnosti atd. na úkor biflování, oddělování jednotlivých předmětů od sebe a stresováním nesmyslnými testy a zákazy. Nechceme z dětí stroje, které automaticky poslouchají všechny autority, ale kreativní samostatné jednotky, které nabývání nových vědomostí baví. Pojďme se sejít a vytvořit duševně i fyzicky zdravé a přínosné místo pro naše děti.

Kamila Koutná