Studie se zaměří v první řadě na samotný areál pivovaru, tedy historické budovy i novodobé přístavby, které jsou v současné době pronajímány k různým účelům. „Studie se ale bude týkat nejen budov. Má se věnovat celému území, kde může vzniknout bydlení kolektivní i individuální, budování inženýrských sítí a podobně,“ řekla starostka Žatce Zdeňka Hamousová.

Odborné naplánování rozvoje celého území je nutné pro budoucí rozvoj lokality kolem Chomutovské ulice. „Studie má říct, co s celým územím. Nejen se současnými objekty, ale i jak urbanisticky navázat na další plochy. Může sloužit i jako podklad pro případné využití dotačních titulů,“ dodala vedoucí Odboru rozvoje města Kateřina Mazánková.

Město Žatec jako majitel historického Dreherova pivovaru (známého i jako Fruta) plánuje v areálu řadu aktivit. Některé objekty, jako třeba sladovna, budou totiž v nejbližších letech potřebovat nezbytné výdaje na zajištění stavebního stavu. Samotná studie pak může naznačit, jak do budoucna celý areál využít – to může posloužit buď přímo městu, nebo případnému kupci či investorovi. V každém případě se jedná výhledově o velmi atraktivní rozvojovou lokalitu. (kas)