Pogrom, který se udál v Německu přesně před 85 lety zasáhl synagogu i židovské obyvatelstvo v Žatci, jak v úvodu setkání uvedl za organizátory Petr Šimáček, předseda Spolku Rodáci Žatec. Díky místním hasičům byl však oheň zlikvidován, protože obyvatelé sousedních domů se obávali z rozšíření požáru, takže došlo jen ke zničení vnitřku synagogy.

„Při pogromu tehdy bylo v Německu a Sudetech zabito přes 100 osob, 30 tisíc odvlečeno do koncentračních táborů, byl zničen nespočet židovských objektů, hlavně obchodů a zapáleno přes 1300 židovských modliteben a synagog. V Žatci tenkrát místní hasiči požár naštěstí uhasili. Holokaust se nesmí opakovat,"  uvedl ve svém projevu Michael Lichtenstein.

„Myslím, že bychom tehdejší události měli připomínat stále mladším a mladším. Rozpory existují. Lidé v poslední době spolu neumějí komunikovat. Někteří nejsou schopni přijmout informaci nebo názor někoho jiného, ale takové příběhy jako byly události tzv. Křišťálové noci musí varovat všechny. Rozdělování společnosti dopadá vždy špatně, tak jako před těmi 85 lety,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

Přednáška Reklama na sociálních sítích
Přednáška Reklama na sociálních sítích poučila studenty žatecké školy

Starosta města Žatec Radim Laibl poděkoval organizátorům pietního shromáždění a všem přítomným, kteří svojí vysokou účastí dali najevo své postoje. „Připomínku na Křišťálovou noc pořádáme od roku 2007 každoročně, protože o židovské otázce, vůbec o židovství – popřípadě o Křišťálové noci – mladí a většina lidí moc neví. O židovské historii se ve školách neučí, a tak dnes mladí nedokáží říct ani jednu větu o této historii, která byla součástí našeho prostoru bezmála tisíc let. Tam, kde chybějí informace, se snadno ujme semínko nenávisti, kterou šíří neonacisté. Proto chceme osvětlovat ta bílá místa v historii pro mladou generaci a pro ostatní lidi, kteří ji neznají,” vysvětluje důvod pořádaní této již každoroční tradice Petr Šimáček.

Čeští i němečtí rodáci Žatce se odkazu a těmto historickým událostem věnují i v dalších dílčích akcích v projektu Židé na Žatecku. Zástupce německých Žatečanů Otokar Löbl, na jehož popud se vzpomínkové akce konají, již dříve uvedl, že první zmínka o existenci židovské obce v Žatci pochází z roku 1350. Počet Židů v Žatci činil v roce 1930 při sčítání obyvatelstva 944 osob, což bylo více než 5 procent obyvatelstva. Na rozkvětu Žatce se ve velké míře podíleli právě židovští obchodníci s chmelem, jejich výstavní budovy a sklady chmele.

Ty dnes, po letošním vstupu Žatce a jeho chmelové krajiny mezi památky UNESCO, tvoří základ zapsaného kulturního dědictví. Mezi významné žatecké památky se řadí také tato žatecká synagoga, která je po synagoze v Plzni druhou největší v Čechách. Její majitel Daniel Černý prozradil, že kompletní obnova budovy s přilehlým rabinátem skončí na jaře roku 2024, kdy bude slavnostně otevřena. Letošní pietní vzpomínkové shromáždění v žatecké synagoze připravily – Spolek Rodáci Žatec, Nadační spolek Saaz/Žatec, Židovská obec Teplice a Synagoga Žatec.

Spolek rodáků a přátel města Žatce