Návrhy projektů participativního rozpočtu mohou obyvatelé města Žatce a jeho místních částí (Velichov, Milčeves, Bezděkov, Záhoří, Radičeves a Trnovany) podávat od 10. září do konce listopadu. Smyslem participativního rozpočtu je zapojení obyvatel do procesu rozhodování o využití části městského rozpočtu při zlepšování a oživování veřejných prostranství.

 Občané města a jeho místních částí mohou nejprve navrhovat jednotlivé projekty. Veřejnost pak bude o doporučených projektech hlasovat a vybírat ty nejlepší. Model a harmonogram bude podobný jako v prvním ročníku participativního rozpočtu. Stejné zůstávají i základní parametry, tedy cena každého projektu musí být minimálně 20 000 Kč a maximálně 200 000 Kč.

Prezentace projektů a hlasování veřejnosti bude probíhat na webu městského úřadu ve spolupráci se službou Mobilní rozhlas.

Tomáš Kassal