Třicátá šestá podzimní výstava hub v Žatci se konala v kongresovém sále hotelu Černý orel.

Nižší počet vystavených druhů byl způsoben nízkými srážkami v tomto období, přesto se však podařilo vystavit i mykologicky zajímavé druhy (muchomůrka drsná, muchomůrka ježohlavá, podloubník siný, čechratka olšová atd.). Hřibovitých hub bylo vystaveno 15 druhů, nejzajímavější plodnice podloubníka siného.

Nejpočetnějším vystaveným rodem byly holubinky s 12 druhy, následovaly ryzce (10 druhů), pavučince (10 druhů), muchomůrky (10 druhů) a žampiony (4 druhy). Skladba hub celkově ukazovala na velkou převahu výskytu letních druhů nad podzimními druhy.

Výstava měla dobrou návštěvnost a i její hodnocení v kronice výstav bylo velmi pozitivní. Výstava byla uspořádána díky finanční podpoře ze strany MÚ Žatec, pochopení vedení hotelu Černý orel a obětavosti členů Houbařského spolku Žatec. Pořadatelé jsou přesvědčeni, že se i v roce 2023 na podzimní výstavě hub podařilo představit reprezentativní vzorek druhů hub rostoucích v době výstavy v okolí Žatce.

Pavel Dombaj
předseda Houbařského spolku Žatec