Opatření kvůli COVID-19 znamenala pro 4. brn zásah do plánované činnosti i pracovního režimu. Prioritou bylo zabezpečení plně funkčního chodu celé brigády, která plnila nový úkol – operaci OKO. V praxi to zpočátku znamenalo vyslat téměř polovinu z celkové tisícovky armádou nasazených lidí na státní hranice. Během několika hodin tak byli vojáci na 15 hraničních přechodech připraveni plnit úkol, tedy posílit Policii České republiky. Rotace byly každých 10 dnů a počty nasazených vojáků se měnily podle aktuální potřeby. Vždy to byly za naši brigádu řádově stovky lidí s adekvátním množstvím nebojové techniky, konkrétně s nákladními vozidly Tatra T-810 a osobními terénními vozidly Land Rover Defender.

 “Úkolem operace OKO bylo posílit státní policisty, kteří na vybraných přechodech měli zabránit všem osobám překročit státní hranici. Někde pouštěli osoby za určitých stanovených kritérií a všem byla měřena teplota. Všechny procesy se v průběhu dnů měnily podle aktuální situace a vládních nařízení,” popsal proměnlivost stanoveného úkolu kapitán Martin Konvalinka, toho času styčný důstojník pro operaci OKO.

 Vojáci byli v karanténě týden před nasazením i po návratu tak, abychom eliminovali riziko šíření viru. V pátek 12. června 2020 jsme všechny vojáky 4. brn z hraničních přechodů státních hranic České republiky stáhli. Pro vojáky 4. brn to znamenalo přesně tři měsíce nepřetržitého nasazení.

Destinační agentura propaguje Dolní Poohří již deset let. Co chystá na oslavu?
Destinační agentura propaguje Dolní Poohří již deset let. Co chystá na oslavu?

 Nastalá omezení pochopitelně ovlivnila všechny úkoly brigády, včetně přípravy jednotek do zahraničních operací. Operativně se změnily všechny plány přípravy tak, aby jednotky před nasazením mimo území České republiky splnily všechny stanovené úkoly. Vojáci absolvovali všechna povinná školení, střelby, zdravotní prohlídky a další náležitosti související s vysláním do zahraniční operace. Vždy s dodržením všech Vládou České republiky nastavených regulí.

 Od konce července naši vojáci vypomáhají v různých sociálních a dalších zařízeních pro potřebné. V říjnu jsme zdravotním personálem posílili několik nemocnic a od půlky listopadu další zdravotní zařízení našimi vojáky s kurzem CLS (Combat Life Saver).

 „Celkem jsme vloni měli nasazenou takřka stovku vojáků v 13 sociálních zařízeních a v 9 nemocnicích, kde se po 10 dnech střídali. Od prosince působí zhruba stejný počet vojáků ve dvou desítkách zařízení a nemocnicích a dále máme v terénu 4 odběrové týmy,“ doplnila kapitánka Martina Neumannová z operačního oddělení 4. brn.

Otužilci na Žatecku a Lounsku.
Otužilci mají pro svoji zálibu dobré podmínky v Ohři. Využívají i "Maledivy"

 4. brn vstoupila do výcvikového roku 2020 s výhledem dosažení mnoha náročných cílů. Pomyslnou „čárou přes rozpočet“ se stal právě celosvětový fenomén Covid-19. Byla zrušena většina plánovaných aktivit, včetně jednoho z nejdůležitějších cvičení s názvem “Strong Eagle”, na kterém se měly podílet všechny jednotky brigády společně s dalšími prvky brigádního úkolového uskupení.

Štěpán Malast, Žatec