Nejdříve k áčku. Jaké byly přes zimu ve vašem klubu změny? Někdo přišel, odešel? Měli jste už nasmlouvané přátelské zápasy?
Změny zásadního charakteru v klubu nenastaly. Hráčský kádr se snažíme omlazovat průběžně. Do podzimní části soutěže jsme nastupovali se třemi novými posilami (Vojta Bouda, Tomáš Beneš, Kuba Bauer) , hráči do týmu naskočili poměrně úspěšně. Bohužel nás zastavila podzimní stopka soutěže dřív, než se to stačilo jednoznačně projevit v tabulce. Do konce kalendářního roku se pak již prakticky nebylo možné sejít k významnější tréninkové nebo herní činnosti. Přátelská utkání jsme pro zimní přípravu uvažovali, ovšem spíše v oblasti zabezpečení pronájmu a rezervace herní plochy. Zimní utkání se vesměs hrají na umělé trávě a těch není v dostupné vzdálenosti zase tolik. Konkrétní soupeře jsme zatím nedomlouvali.

Počítáte, že se jarní část soutěže rozběhne podle plánu, i když se aktuálně rozvolnění nechystá, naopak se hovoří spíše o zpřísňování?
Je pravda, že nikdo nedokáže jednoznačně predikovat, zda se soutěž zahájí. Na sklonku roku OFS Louny obeslal kluby OP s návrhem na dohrání podzimní části soutěže. Ten jsme v klubu diskutovali. V omezeném režimu jsme zahájili přípravu, ale zatím to vypadá, že se hrát nezačne. Podle slov trenéra A-týmu Jaroslava Škuthana však musíme být připraveni na obě varianty.

Bude určitě potřeba nějaké přípravy, nelze do soutěží skočit rovnýma nohama, že?
Přesně tak…

Fotbal ilustrační
Nedostatek hráčů? Situace je katastrofální hlavně v mládeži, říká Sklenka

Co by znamenalo případné zrušení jarní části soutěže, potažmo celé sezony?
(smích) Že se nebude hrát… Ale vážně, samozřejmě to pro klub, hráče i naše fanoušky není dobrá situace. Amatérský fotbal na úrovni OP není výhradně jen o sportu. Má i významný sociální aspekt, spojuje lidi okolo fotbalu, hráče, již zmíněné fanoušky, děti v přípravce, rodiče… Ti všichni se několikrát týdně za normálních okolností schází na hřišti. Ten kontakt prostě chybí.

Co tak dlouhá pauza udělá s kondicí hráčů, s jejich technickými dovednostmi?
Nic pěkného to nebude.. (trpký úsměv). Doufáme, že jakmile to bude možné, budou tréninky přizpůsobeny aktivitám s míčem a brzy se zase dostaneme na očekávanou úroveň. Samozřejmě v kádru máme i straší hráče, kterým to bude trvat trochu déle, než si organismus zase zvykne na pravidelnou tréninkovou a zápasovou zátěž. Bude to víc bolet…

Dokážete odhadnout, jestli budou mít kluby úbytek dětí? Říká se, že některé děti by se už k fotbalu nemusely vrátit, protože by zjistily (a jejich rodiče), že existuje pohodlnější styl života…
Cokoliv odhadovat si netroufáme. U nás obavu o úbytek dětí v přípravce nemáme. Dlouhodobě se práci s mládeží věnujeme, trenéři (Pavel Zandal, Tomáš Prokop, Vlastík Málek) v tomto ohledu pracují nadstandardně. Významnou měrou se zapojují také rodiče a další partneři, konkrétně např. Městys Cítoliby, sponzoři… Snažíme se dětem sportování zpestřit, uvažujeme o vylepšení zázemí v klubu i na hřišti, chystáme letní camp a další volnočasové akce. Takže ne, nemáme strach z úbytku dětí v našem klubu.

Nakolik váš klub zatím poznamenalo přerušení soutěže a celkově období pandemie?
Odpověď je v několika rovinách. Především pochopitelně vadí, že se nemůže trénovat ani hrát. S tím je spojen i následný složitější návrat do tréninkového a herního režimu, protože se neví, jak dlouho bude stávající situace trvat. Dalším negativem je, a již to bylo řečeno, že se život okolo fotbalu a hřiště podstatně omezil, lidé nejsou v intenzivním fyzickém kontaktu, což je sice v pořádku z hlediska snížení rizika, ale nese to s sebou i omezení osobních kontaktů. Možná je tento dopad citelnější, než se mohlo zkraje zdát. Zjednodušeně: Chybí ten párek a pivo na fotbale, pokec s přáteli a atmosféra.

Hygienická opatření jsou při sportování přísná.
Nový PES: Diváci se do hlediště zatím nevrátí, amatéři můžou trénovat i v pětce

Udržujete se v kontaktu nějakými mimofotbalovými aktivitami?
Klubové dění, novinky, sdílení informací apod. probíhá nyní nejvíce prostřednictvím klubového profilu na FB. Ukázalo se, že tento způsob komunikace mezi hráči, funkcionáři a fanoušky našeho klubu má zatím svůj smysl a částečně snad napomáhá zvládat situaci o malinko lépe. Na všem špatném tedy může být i něco dobrého…

Některé kluby se přes zimu věnují zvelebování areálu, kabin… jak jste na tom vy, čemu se v klubu věnujete, když se stojí?
Ano, jak jsem již uvedl, i my se snažíme pracovat na zvelebování areálu. Plánujeme činnosti a akce, které je a bude třeba v průběhu tohoto roku realizovat. Výbor klubu pracuje i s dotačními programy a zajišťováním prostředků na chod klubu, provoz a údržbu. Ve střednědobém horizontu bychom rádi provedli zásadní stavebně technickou modernizaci zázemí, kabin a klubovny. V uplynulém roce nám nevyšla žádost o dotační podporu na výstavbu „malé umělky“, ale nevzdáváme se. Budeme hledat další způsoby financování. Zatím pracujeme s tím co máme a na co máme. V rámci údržby areálu organizujeme dobrovolné brigády. Je třeba vyzdvihnout, že nacházíme velkou podporu u vedení městysu a do klubového dění se zapojila i celá řada rodičů dětí z přípravky.

Výhledově by měly proběhnout okresní volby. Jste pro změnu na postu předsedy a vedení OFS?
Dění sledujeme, jednoznačný a kategorický postoj jsme nezaujali. Vlastní kandidáty do OFS nemáme. Soustředíme se spíše na naše vlastní klubové dění.