S fungování OFS Louny nebyly v minulosti, ani současnosti žádné problémy. Svaz pracoval tak, jak pracovat měl. Otázkou bylo jen to, jestli jeho předseda Miloslav Sklenka bude ještě, vzhled k věku a zdravotnímu stavu, chtít post obhajovat. 10. března ale jako blesk z čistého nebe přišla smutná zpráva. Pan Sklenka náhle zemřel.

Koncem února připouštěl možnou kandidaturu na funkci předsedy OFS Pavel Domecký, šéf FK SEKO Louny.

Svou kandidaturu na funkci předsedy svazu pak potvrdil na setkání zástupců některých klubů z okresu s představiteli Fotbalové evoluce, která proběhla v Lounech v neděli 4. dubna.

Jak Žateckému a lounskému deníku potvrdil sekretář OFS Louny pan Jaroslav Mička, kandidátů je nyní více. Vedle Pavla Domeckého jimi ještě současný místopředseda OFS a bývalý ligový a mezinárodní rozhodčí Radek Příhoda, dále pak rovněž rozhodčí, bývalý člen Výkonného výboru OFS a starosta Libočan Ivan Teuber. Kandidovat se rozhodl rovněž Martin Vápeník, také člen Výkonného výboru OFS, předseda FK Výškov a starosta obce Výškov. Bude sledovat, jak se rozložení sil změní před volbami, jestli nakonec do voleb skutečně zasáhnou všichni čtyři kandidáti.

Oslovili jsme všechny kandidáty se třemi otázkami:

1. Čím byste chtěl v sobotu zástupce klubů oslovit a co považujete za prioritu v činnosti OFS?
2. Vedle Poborského se pomalu rýsují další uchazeči o post předsedy FAČR (Šmicer, Fousek). Pokud byste měl možnost, komu by patřil váš hlas?
3. V současné době je trochu averze na rozhodčí ve vedení okresní, krajských svazech i na FAČRu. Jak tuto skutečnost vnímáte?

Jako první odpověděl pan Ivan Teuber. Jeho odpověď byla zároveň nejobšírnější. Rozhodčí, který má jako asistent na svém kontě více jak 70 ligových utkání, uvedl ve svých odpovědích toto:

1. Na začátku je potřeba říci, že OFS Louny nepotřeboval změnu. Ale bohužel odešel jeho předseda, který je nejen pro OFS nenahraditelný. Nejsem člověk, který by přemlouval zástupce klubů, aby byl volen, volal jim, nebo abych poukazoval na někoho, že je špatný a aby kluby nebyl volen. Jdu do voleb s velkou pokorou. Nabízím svou pomoc a práci. Chtěl bych zastupovat OFS také na kraji. Pracoval jsem ve VV OFS více jak 11 let, buď jako předseda komise mládeže, nebo jako předseda komise rozhodčích. Kluby mě tedy znají. V posledních volbách jsem obdržel po předsedovi druhý nejvíce hlasů, proto jsem si řekl proč nepomoci. Jsem schopen pracovat s kýmkoliv, koho si kluby zvolí do vedení OFS. Každý přeci ví, že jde hlavně o práci. Prioritou v činnosti OFS je zajisté rozvoj mládeže a dělat servis pro kluby. Bez klubů by neměl VV OFS koho řídit. Nerad něco slibuji, jelikož realita bývá vždy jiná. Chci pracovat, nikam se za každou cenu neženu. Pokud neuspěji, stejně kdykoliv OFS pomohu.
2. Nerad bych nyní říkal, komu bych dal svůj hlas. Pokud nejsou oficiálně přihlášeni všichni ke kandidatuře, nevíme co pro fotbal nabízí. Neměl jsem tu možnost s uchazeči hovořit. Přeji fotbalu nejen pracovitého předsedu a delegátům, aby bylo z čeho vybírat. Důležité bude pro fotbal složení celého výkonného výboru. Hlavně ti kandidáti musejí říci těm (nám) dole, co se pro ně změní a v čem jim pomohou, když jim dají svůj hlas. Nejlepší by bylo, nechť všichni ti, co se rýsují jako uchazeči o post předsedy FAČR, spojí své síly a kandidují. Ne proti sobě, ale společně, pro fotbal pro nás všechny.
3. Ptáte se mě, který byl celý život rozhodčím, i když již jsem pouze jako delegát. Já jsem byl v lize jako asistent za pana Melichara a Macely, přesto si někdo dovolí pro svůj úspěch mě s někým spojovat, abych byl nevolitelný. Nejprve se v době co jsem byl v lize chtělo, aby se každý z nás rozhodčích zapojil do práce na okresech a krajích, pak zase, že tam nesmíme být. Záleží přeci hlavně na tom, kdo jaký je a jak pracuje. Nechceme tedy rozhodčí, nechceme je volit, budeme říkat, že jsou špatní, protože byl, nebo je rozhodčí ? VV OFS Louny je toho příkladem, předseda byl rozhodčí, místopředseda byl rozhodčí, sekretář a předseda STK byl rozhodčí, předseda KR byl rozhodčí. Komise OFS Louny a kde je člověk, co byl rozhodčí? Ve všech komisích, například v STK, stejně tak v DK, KR, Komisi mládeže a revizní komise jsou také členové, kteří byli rozhodčí. Musím se jich zastat, všech, co tam pracují. OFS Louny nepotřeboval změny! Je jedno, kdo co byl, ale kdo je nyní a jak pracuje. Vnímám to tedy tak, že ne všude to je s rozhodčími špatně. Všechno toto je většinou politikaření a snaha, jak se dostat do pozic. Pokud slyším, že někdo pomlouvá někoho, koho nikdy neviděl, a to jen proto, že je rozhodčí, nebo pomlouvá pracující lidi na OFS, nebo KFS a sám pro svaz nikdy nic neudělal, je mi z toho špatně. Ale hlavně zdraví. Fandím všem těm, kdo chtějí pracovat pro fotbal, hlavně na okresech a krajích ve svém volnu většinou zdarma. Každý přeci ví, že je problém sehnat lidi do těchto pozic, každý to dělat nechce.

Pavel Domecký, která má za sebou 27 let ve funkci předsedy FK SEKO Louny, shrnul vše do stručné odpovědi.

Chtěl bych v této funkci především využít své dlouholeté zkušenosti s řízením fotbalového klubu. Nyní bych je chtěl propojit s OFS a fotbalu předat své zkušenosti v našem okrese.
Zejména bych chtěl oslovit co nejvíce dětí a přivést je k fotbalu. Také bych rád navázal na práci dlouholetého vynikajícího funkcionáře Miloslava Sklenky.
Chci spolupracovat napříč celým okresem, tedy se všemi fotbalovými kluby. Být jim oporou nejen s běžným fotbalovým životem ale i například získáváním dotací, výchovou mládeže apod.
Hnutí fotbalové evoluce mne oslovilo a podporuji ho. Rád bych ale slyšel i názory Karla Poborského. Vše ostatní si ponechám na valnou hromadu OFS a sdělím to až tam přítomným
V případě zvolení se na práci moc těším.

Radek Příhoda reagoval velice stručně. „Své postoje a rozhodnutí říci až přítomným na volné hromadě.“

Reakci Martina Vápeníka se nám bohužel nepodařilo získat. Předpokládáme, že vše podstatné řekne až na Valné hromadě.

Ať bude do čela OFS Louny zvolen kdokoli, je jisté, že okres Louny bude i nadále pracovat, tak, jak pracoval, tedy ku prospěchu fotbalu a jeho dobrého jménu.

Jaroslav Tošner