Seminář okresních rozhodčích a výroční členská schůze komise rozhodčích OFS Louny se konaly v sobotu 6. prosince v lounské restauraci Na Březince.

Stěžejním bodem semináře byla poutavá přednáška předsedy pravidlové komise ČMFS Jiřího Kureše, který v průběhu tří hodin zaujal všechny přítomné zejména výkladem k praktickým videoukázkám sporných situací z utkání 1. GL ale i mezinárodních utkání. Zaměřil se také na problémy z praxe řízení utkání v rámci okresních soutěží.

Následoval písemný přezkušovací test z pravidel a řádů fotbalu, ve kterém až na jednu výjimku uspěli všichni přítomní rozhodčí.

Seminář dále pokračoval konstatováním komise rozhodčích, že jejich řady rozšířili v roce 2008 noví členové – Václav Belan z Lenešic, Jakub Zavadil ze Žatce a již dříve Michaela Bešíková (jediná dívka mezi nimi). Z toho, že se hlásí noví rozhodčí, má vedení radost, nicméně konstatuje, že je to stále málo a každý další zájemce je vítán!

Po skončení semináře následovala výroční členská schůze, na které zazněla také zpráva z činnosti komise rozhodčích v roce 2008, zpráva o hospodaření komise, stav příprav memoriálu J. Buchla (uskuteční se v sobotu 13.12. ve sportovní hale v Lounech) a vyhodnocení pořadí nejlepších rozhodčích.

(tk)