Turnaj byl zprvu uspořádán jako přípravný. Šlo o určité zpestření mezi jarní a podzimní soutěží. Turnaj hrála většinou čtyři mužstva z okolí. Neměl pevný termín ani žádný název, hrál se v červenci nebo v srpnu; podmínky, za nichž se hrál, byly rovněž velice skromné. Jak to tehdy vypadalo? Odehrál se fotbal, předaly se ceny a tím akce většinou končila. Bylo to dáno i dobou, kdy tehdejší režim neumožňoval nějaký rozmach (sponzoring nebo ziskovou činnost), nebyl zde ani soukromý podnikatelský sektor.

Tři roky po smrti Josefa Hlaváčka (na jaře roku 1986) přišli tehdejší funkcionáři a vlastně ještě i hráči Antonín Štych, Josef Baláž a Zdeněk Sejval za rodinou Hlaváčkových s návrhem, zda by bylo možné, aby turnaj nesl Pepíkovo jméno a hrál se jako jeho memoriál. Protože rodina Hlaváčkových neměla námitky, v létě roku 1986 byl turnaj poprvé odehrán jako „Memoriál Josefa Hlaváčka". Pro zajímavost, druhý ročník MJH v roce 1987 se hrál jako pouťový, stále však ve velice skromných podmínkách.

Obrat k lepšímu nastal až v roce 1997, kdy se ve vedení oddílu kopané vytvořila velice dobrá parta. Turnaj se začal připravovat již na jaře, poprvé vstoupili na scénu i sponzoři. Také se začalo uvažovat o jakémsi programu, hlavně večerním. Turnaj se rozšířil na 6 mužstev, s hracím systémem, který s menšími úpravami platí i dnes. Bylo to však stále velice komorní; musela se ještě ujít dlouhá cesta k dnešní podobě turnaje.

V současné době se turnaj připravuje s dostatečným časovým předstihem. V blízkém okolí má velkou oblibu. Díky elánu a chuti (nejen pořadatelů) do turnaje vstupují i velmi významní sponzoři, jako například ARROW MOBILE. Tato společnost je hlavním sponzorem MJH dodnes. Neustále hledáme nové možnosti, abychom dobré jméno, jaké Memoriál získal, nejen udrželi, ale turnaj učinili ještě kvalitnější a přitažlivější.

Jistě jste již v předchozím úvodu zaznamenali, že turnaj měl název „Memoriál Josefa Hlaváčka. V říjnu 2012 bohužel zemřel jeden ze zakladatelů Zdeňek Hlaváček, bratr Josefa Hlaváčka. Nebyl jen hlavním členem výboru, ale také blízký přítel celého ročovského fotbalového mužstva. V úctě a na jeho památku se výbor jednohlasně shodl, že od 28. ročníku ponese název „Memoriál Josefa a Zdeňka Hlaváčkových“.

Ať je Memoriál Josefa a Zdeňka Hlaváčkových menší či větší sportovní zážitek, večerní zábava, či jen příjemné posezení s přáteli, bude vše připraveno pro vás a věříme, že i v dalších letech budeme všichni pokračovat v této memorialové tradici.

Program turnaje:

12 – zahájení
12.30 slavnostní výkop
18 vyhodnocení turnaje a předání cen

Od 20 hodin bude hrát k tanci a poslechu skupina Fajn! Připravené budou soutěže o hodnotné ceny, míchané koktejly i ohňostroj. Pro děti bude dětská diskotéka i malování na obličej. Program moderuje Pepa Snopek. Vstupné na fotbalový turnaj činí 50 korun, celodenní vstupenka (zahrnuje i večerní zábavu) přijde na 150 korun.

Olga Knoflíčková