ČMFS Praha vyhlásil výběrovou akci „zelený trávník 2009“, která je zaměřena na vybudování nových travnatých ploch nebo na jejich rekonstrukci, popřípadě na vybudování závlahového zařízení pro nynější hrací plochu.

Do akce se přihlásilo z okresu Louny pět oddílů: SK Černčice, SK Cítoliby, Sokol Lenešice, TJ Krásný Dvůr a TJ Žiželice.

V prvním kole výběrového řízení byly vyřazeny oddíly SK Cítoliby, který finanční dotaci obdržel už v roce 1997, a TJ Krásný Dvůr, jehož nájemní smlouva s majitelem areálu, obcí Krásný Dvůr, neodpovídá požadavkům ČMFS. Ve druhém kole byl vyřazen oddíl TJ Žiželice. Oddíl nemá žádné družstvo mládeže a chybí doklad, že je v areálu vybudováno závlahové zařízení.

Do finále se dostaly oddíly SK Černčice a Sokol Lenešice. Po pečlivém zvažování bylo rozhodnuto, že vítězem výběrového řízení se stal fotbalový oddíl Sokol Lenešice.

(fs)