Galerie: Dětská psychika

Izolace často vede ke konfliktům, ani hádky mezi rodiči jeho psychice nepomáhají. Období izolace těžce dopadá na dětskou psychiku. Absence školní výuky a setkávání se spolužáky děti obtížně snášejí. Období izolace těžce dopadá na dětskou psychiku. Období izolace těžce dopadá na dětskou psychiku. Období izolace těžce dopadá na dětskou psychiku.