Galerie: Václav Paar

Václav Paar s puškami a kanóny, které vyrobil. Kanóny na zahradě puškaře Václava Paara. Soubojové pistole z dílny Václava Paara. Využívali je šlechtici, když požadovali satisfakci za urážku. Václav Paar ukazuje vlastnosti soubojové pistole. Kanóny na zahradě puškaře Václava Paara. Václav Paar. Václav Paar a jeho kanóny. Václav Paar a jeho kanóny. Václav Paar si vyrobil pohyblivý terč, půjčuje ho například i ostrostřelcům. Kanóny na zahradě puškaře Václava Paara. Václav Paar a pušky, které vyrobil. Pušky a kanóny, které vyrobil Václav Paar. Václav Paar ukazuje vlastnosti soubojové pistole. Václav Paar ve své dílně v Háji u Radonic, kde opravuje vzduchovky. Václav Paar ukazuje vlastnosti soubojové pistole. Ve své dílně v Háji puškař opravuje vzduchovky.