Rozšíření a modernizace hasičské výstroje i výzbroje, pořádání akcí pro děti, účast v soutěžích v hasičském sportu a zahájení práce s mladými hasiči. Tak lze shrnout práci Sboru dobrovolných hasičů (SDH) v Hřivicích v posledních několika letech.

Další informace a zajímavé příběhy hasičů z vašeho regionu i celé ČR naleznete na www.denik.cz/hasici

Výrazného oživení činnosti, zvláště výjezdové, se sbor dočkal v roce 2002, kdy se práce chopili mladí lidé. Do té doby bylo fungování sboru méně aktivní, spočívalo spíše v pořádání plesů a účasti na závodech. Podle dostupných kronik v tomto ale jeho členové nepolevili ani po roce 1989 a fungování sboru udrželi. V roce 1992 dokonce uspořádali oslavy svého výročí.

Dvacet dospělých, patnáct dětí

Ve sboru nyní pracuje 21 mužů a žen do věku třiceti let. A už tito mladí lidé si vychovávají své nástupce. „Na začátku roku jsme začali pracovat s dětmi a k radosti všech aktivních členů jich stále do kroužku Mladého hasiče chodí dost. Každý týden se sejde ve věku od tří do třinácti let kolem 12 až 15 kluků a holek,“ řekl Milan Laurich, starosta SDH Hřivice.

V zimních měsících se děti seznamovaly s technikou a výstrojí jen z pohledu teorie, od jara již pilně trénují svůj hasičský útok. „Je hezké vidět jejich nadšení a zápal pro věc, když se rozbíhají k mašině, tedy požární stříkačce, spojují hadice a vybíhají k terči. Jsme rádi, že mezi dětmi je zájem o hasičský obor a že jednou budou v naší práci pokračovat,“ dodal.

Obnovení činnosti si také vyžaduje investice do hasičské výstroje i výzbroje a techniky. Ve spolupráci s obecním úřadem tak postupně došlo ke generální opravě hasičské cisterny CAS 25, která je již „dědečkem“ a bez nutných oprav nemohla řádně sloužit. K vybavení přibyly například nové hadice, vysílačky, dýchací přístroje a plovoucí čerpadlo, jež hasiči ocenili hned pár týdnů po nákupu při místní povodni v Hřivicích.

Od roku 2004 je SDH Hřivice zařazen do III. výjezdové skupiny Integrovaného záchranného systému ČR, tím se také zvýšil počet výjezdů k požárům či jiným událostem.

Sbor dobrovolných hasičů Hřivice byl založen v roce 1882, za tři roky chystá oslavy svého 130. výročí založení. Počet jeho členů je 58, přičemž do věku 35 let je to jednadvacet členů, kteří se řadí mezi aktivní členy.

Celkem má sbor 58 členů a nejstarším z nich je 87letý Zdeněk Vápeník, jež je u SDH Hřivice registrován již od roku 1947 – tedy 62 let.

Sbor dobrovolných hasičů pořádá pravidelně tři akce pro děti. V dubnu u místního rybníku pálení čarodějnic, poslední červnový víkend dětský den a na přelomu listopadu a prosince rozsvícení vánočního stromu na návsi ve Hřivicích.

Lucie Steklá

Chcete, aby se i vaše jednotka objevila v seriálu Lidé svatého Floriána? Chcete se pochlubit úspěchy ve vaší obci a okolí? Kontaktujte redakci Žateckého a lounského deníku na zatecky@denik.cz