Pětadvacet lidí z výjezdové jednotky hasičů v Libočanech představuje jistou raritu nejen v rámci okresu Louny, ale v celém Ústeckém kraji. Hasiči z Libočan se totiž nevěnují pouze své domovské obci, ale jejich služby, úsilí a trvalou připravenost k zásahům si na základě smluv platí dalších šest obcí v okolí, jež vůbec nemají své vlastní hasičské sbory.

„Z tohoto pohledu jsme skutečně neobvyklým sborem. Zajišťujeme pokrytí při naléhavých situacích pro šest okolních obcí. Jiná taková jednotka, jež by pomáhala tak vysokému počtu obcí, v Ústeckém kraji není,“ potvrzuje Jiří Hudeček, starosta Sboru dobrovolných hasičů Libočany.

Hasiči z Libočan tak vyjíždějí k požárům, dopravním nehodám či jiným nálehavým zásahům také do Staňkovic, Holedeče, Měcholup, Libořic, Nového Sedla a Čeradic. Všechny tyto obce žádají o zajištění jejich péče a pomoci na základě vzájemné smlouvy a platí sboru příspěvky na činnost. I to je dostatečným oceněním kvality práce a důležitosti libočanských hasičů.

Celkem se libočanská výjezdová jednotka stará o spádové území o rozloze 11 500 hektarů. „To je větší území, než mají městské jednotky v Lounech, Žatci a Podbořanech dohromady,“ říká Jiří Hudeček. Svěřené „libočanské“ území má ovšem venkovský charakter a je řidčeji osídleno – proti městům ho obývá jen 4100 obyvatel.

Výjezdová jednotka, to jsou vyškolení hasiči, kteří jsou schopni a připraveni v případě náhlé události okamžitě naskočit do vozidla, obléknout se do potřebných prostředků a vyrazit k zásahu. V Libočanech je takových lidí pětadvacet. Musí chodit na pravidelné zdravotní prohlídky, speciální školení, umět pracovat s technikou.

„Ještě než vůbec každý takový hasič může vyjet na svůj první výjezd, potřebné vzdělání a vybavení pro jednoho stojí více než 23 tisíc korun, které za něj musí obec jako zřizovatel jednotky zaplatit,“ vysvětlil Jiří Hudeček.

Naproti tomu Sbor dobrovolných hasičů v každé obci je víceméně občanské sdružení, jehož členy jsou i děti, ženy, případně i důchodci – bývalí aktivní hasiči. „Ne každý člen SDH tedy může vyjíždět k ostrým zásahům, což se mezi lidmi často běžně neví,“ říká Jiří Hudeček.

Desítky akcí ročně

K ostrým zásahům tak může jezdit jen zmíněná výjezdová jednotka, zatímco zbylí členové SDH se starají především o různé další veřejně prospěšné aktivity při rozvoji své obce. Například pořádají dětské dny, plesy, natírají lavičky, starají se o klubovny, zbrojnici či dětská hřiště.

„Jde o desítky akcí ročně. Naposledy jsme asistovali minulý víkend na čeradickém letišti při tradičním leteckém dni,“ uvedl starosta.

V Libočanech je nyní 25 hasičů – vyškolených členů výjezdové jednotky. Celý Sbor dobrovolných hasičů v obci má 90 členů. Oba útvary jsou vzájemně provázané, většina výjezdových hasičů je zároveň i členy SDH.

Hasičský sbor v Libočanech má dlouhou tradici. Letos bude slavit hned dvě výročí. Roku 1894 byl v obci založen německý hasičský spolek. V roce 1929, před sedmdesáti lety, pak vznikl spolek českých dobrovolných hasičů.

Chcete, aby se i vaše jednotka objevila v seriálu Lidé svatého Floriána? Chcete se pochlubit úspěchy ve vaší obci a okolí? Kontaktujte redakci Žateckého a lounského deníku na zatecky@denik.cz