Sbor dobrovolných hasičů v Ročově na Lounsku loni oslavil kulaté výročí od svého vzniku – založen byl v roce 1878, v roce 2008 si tak jeho členové ale i celá obec na Podlesí připomněla jeho 130. „narozeniny“.

V současné době má sbor 29 členů, z čehož je téměř polovina ve výjezdové jednotce. Ta vyráží v průměru na čtyři zásahy během roku.

„Letos jsme jeli zatím ke dvěma zásahům. Jednalo se o požár a květnovou větrnou smršť s bouřkou a záplavou, kdy jsme místo oslavy narození syna jednoho z našich hasičů čerpali vodu u pana Patrovského ve Hřivicích. Voda tehdy stekla z polí, v Hřivicích zaplavila několik domů. Novopečený tatínek nás ale podpořil a poslal nám dobrou večeři k zásahu,“ sdělil Josef Fric ze Sboru dobrovolných hasičů Ročov.

„Výjezdová jednotka se jinak účastní všech konaných školení potřebných k vykonávání své činnosti,“ dodal.

Hasiči v Ročově mají ve své výbavě automobilovou cisternu Trambus Š706 CAS 24, skříňovou Avii speciál se stříkačkou PS 12, k dispozici mají také plovoucí čerpadlo, které využívají například při čerpání vody ze zatopených sklepů nebo čištění nádrží. Ve výbavě hasičů z Ročova nechybí ani motorová pila, kterou využívají třeba při likvidaci následků větrných smrští v obci a okolí.

Hasiči podporují kulturu v obci

Hasiči v Ročově se scházejí dvakrát do měsíce. „Snažíme se velice podporovat kulturu v obci pořádáním tanečních zábav, staročeských májí a tzv. Dojablečné zábavy, která se konala naposledy 28. listopadu a bylo to už podesáté. Hlavní host večera byl tentokrát Standa Hložek,“ vysvětlil J. Fric.

„Pro děti děláme maškarní karneval ve spolupráci s mateřskou školou v Ročově a výtěžek z něj jde na konto školky. Každé jaro se také účastníme čištění požárních nádrží v Úlovicích a na Ročově v chmelařském areálu,“ dodal.

V loňském roce sbor oslavil 130. výročí od založení. Slavnost se konala už od rána a přijely na ni hasičské sbory z okolí. Ke slavnostnímu pochodu a odpoledne hrála Kaštanka a večer se konala taneční zábava se skupinou Aquarius Žatec.

Chcete, aby se i vaše jednotka objevila v seriálu Lidé svatého Floriána? Chcete se pochlubit úspěchy ve vaší obci a okolí? Kontaktujte redakci Žateckého a lounského deníku na zatecky@denik.cz