Sdružení dobrovolných hasičů ve Velemyšlevsi, obci severně od Žatce směrem na Most, patří od svých počátků k početně menším požárním sborům. Založen byl roku 1878, nejvíce členů měl na počátku minulého století – v roce 1910 jich bylo přes padesát a o pět let později 69. To je nejvyšší číslo v historii sboru, od té doby počet členů klesá. Aktuálně jich hasiči ve Velemyšlevsi mají šestadvacet.

„V devadesátých letech došlo k úplnému útlumu činnosti, takže jsme rádi, že se činnost sboru v roce 2001 podařilo obnovit. Nyní je u nás šestnáct mužů a deset žen,“ říká Miloslav Štípek, který je starostou Sboru dobrovolných hasičů Velemyšleves a zároveň i starostou celé obce.

Hasiči mají vlastní výjezdovou jednotku v počtu deseti proškolených chlapů a čas od času mají rozhodně co dělat: za posledních pět let zasahovali či asistovali přibližně u šesti požárů v nejbližším okolí. „Vzpomínám například na velký požár ovčína roku 2007 v sousedních Truzenicích, tam shořela celá hospodářská budova,“ uvedl M. Štípek.

Jakou mají hasiči techniku? „K dispozici máme přenosnou motorovou požární stříkačku PPS 12. Většina našich členů je dost pracovně vytížena ve svém zaměstnání a nezbývá nám mnoho času na rozšíření hasičské techniky,“ vysvětlil M. Štípek.

Každý měsíc společenská akce

Stejně jako jinde se i ve Velemyšlevsi místní dobrovolní hasiči podílejí na rozvoji své domovské obce. Celý rok pořádají či pomáhají u různých kulturních akcí, často přiloží ruku k dílu při nějaké brigádě, jejímž cílem je zvelebení části vesnice. „Pomáhali jsme například budovat zázemí a oplocení na sportovním hřišti,“ uvedl starosta.

Spolupráce na společenském životě v obci je rovněž bohatá, téměř každý měsíc se něco děje, v lednu probíhají zabijačkové hody, v únoru maškarní bál, v březnu zábava k MDŽ. Na Velikonoce následuje velikonoční zábava, po ní pálení čarodějnic, v květnu stavba májky. V červnu hasiči a obec pořádají dětský den, v září drakiádu, v říjnu halloween a „strašidelnou stezku“ a v prosinci mikulášskou nadílku a rozsvícení vánočního stromu na návsi. Hasiči se též rádi věnují sportu. Sami soutěží v různých požárních disciplínách, mají družstvo mužů i žen, každý rok tradičně v květnu pořádají v obci i nohejbalový turnaj.

Chcete, aby se i vaše jednotka objevila v seriálu Lidé svatého Floriána? Chcete se pochlubit úspěchy ve vaší obci a okolí? Kontaktujte redakci Žateckého a lounského deníku na zatecky@denik.cz