Přečinu se Ladislav Gál dopustil tím, že v roce 2021 uzavřel několik smluv se stavební firmou Ariplay na drobné opravy obecního majetku, aniž by si před tím zjistil ceny u konkurence. Tím měl této malé obci na Podbořansku se 150 obyvateli na okraji vojenského prostoru v Doupovských horách způsobit nemalou škodu.

Rozsudek je pravomocný, obě strany sporu se vzdaly práva na odvolání.

Co se v článku dále dočtete?

- Uznal soud Ladislava Gála vinným, případně jaký trest mu vyměřil?
- Kdo uhradí obci škodu?
- Jak se Ladislav Gál hájil u soudu?

U soudu se řešilo osm stavebních zakázek v cenovém rozpětí 35 tisíc až 140 tisíc korun – například zednické a malířské práce a oprava schodiště na obecním úřadě, rekonstrukce nebytového prostoru v bytovce, zateplení bytových domů nebo nové oplocení vodojemu. Vše bývalý starosta v roce 2021 zadal firmě Ariplay bez výběrových řízení.

Vodní nádrž v Klůčku přes léto slouží jako koupaliště. Oficiálně ale takový status nemá.
Utonutí dětí v Klůčku: Soud potvrdil dohodu o trestu pro ženu, která je hlídala

Soud jej uznal vinným a odsoudil k trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců s podmíněným odkladem na dva roky, zákazu činnosti v orgánech samosprávných celků na pět let a povinnosti uhradit obci způsobenou škodu ve výši 313 tisíc korun. Rozsudek je pravomocný, státní zástupce Pavel Norek i obžalovaný Ladislav Gál se vzdali práva na odvolání.

„Žádným způsobem si nezjišťoval obvyklou cenu za zadávaná díla, čímž došlo k tomu, že tři z osmi zakázek byly nadhodnocené oproti ceně v místě a čase obvyklé. Dále ve smlouvě uváděl, že v ceně realizace díla je již započítán stavební materiál, nářadí a další zařízení nezbytné pro řádné dokončení stavby, ačkoliv to zhotovitel odebral ve stavebninách, což obec Podbořanský Rohozec následně proplatila,“ stojí v rozsudku soudce Martina Kredby. Ladislav Gál podle verdiktu sice postupoval v souladu se směrnicí obce, ale nedodržel zásady zadávání veřejných zakázek, neboť dostatečně neprověřil cenu obvyklou v dané době a místě, čímž obci Podbořanský Rohozec způsobil zmíněnou škodu.

Muž a žena jsou obžalovaní ze znásilnění dítěte na Lounsku.
Dítě se počůrávalo, učili ho pít matčinu moč. Nové detaily ve skandální kauze

Rozsudek Okresního soudu v Lounech se opírá o znalecký posudek, který u některých zakázek uvedl poměrně vysoké překročení obvyklé ceny a odchylku stanovil i více než na sto procent. „Měl jste se obrátit na odborníka. Ceny zakázek neodpovídají těm, za které se provedly, v důsledku toho přišla obec o peníze. Kdybyste takto hospodařil ve své domácnosti a se svými penězi, byl by to váš problém. Takto jste ale nepostupoval s péčí řádného hospodáře, byly to peníze obce,“ řekl bývalému starostovi státní zástupce Pavel Norek.

Ladislav Gál, který vedl Podbořanský Rohozec od roku 2011 do začátku roku 2022, kdy jej odvolali místní zastupitelé, vinu odmítá. „Měli jsme schválené obecní zásady, jak mohu při zadávání menších stavebních zakázek postupovat, a podle nich jsem pak postupoval. Do výběrového řízení na opravu fasády kaple se přihlásily dvě firmy, mezi nimi i Ariplay. Obě nabídky byly za podobnou cenu, proto jsem vycházel z toho, že ceny této firmy jsou přiměřené, a na dalších drobných stavebních pracích jsem se domlouval přímo s ní. Jsme obec na kraji světa, dostat k nám řemeslníky kvůli malé zakázce je složité,“ hájil se bývalý starosta. Že by mohly být ceny firmy přemrštěné, prý nepředpokládal. Navíc ale ve smlouvách mezi obcí a stavební firmou, jak se zmiňuje v rozsudku, bylo uvedeno, že do ceny realizace díla jsou potřebný materiál a nářadí už započítány. „Ano, v tomto jsem chyboval. Byla to administrativní chyba, která vznikla při přípravě smlouvy na obecním úřadě,“ řekl bývalý starosta.

Z postoloprtské zámecké zahrady zmizela socha, které místní říkají Zuzana.
Neměl jsem na plínky a sunar, hájil se u soudu recidivista, proč rozřezal Zuzanu

S rozsudkem je prý smířený. „Jsem hlavně rád, že to celé skončilo. Byly to pro mě velké nervy. Vinu odmítám, ale rozsudek respektuji. Škodu, kterou jsem měl obci způsobit, uhradím, i když jsem ze zakázek neměl ani korunu pro sebe,“ řekl. Zákaz vykonávat funkci v samosprávě mu prý nevadí vůbec, po dosavadních zkušenostech prý ani žádnou mít nechce. O funkci starosty se prý už ucházet nebude.

Obec Podbořanský Rohozec vyčíslila celkovou škodu na 581 tisíc korun. Podle rozsudku má bývalý starosta zaplatit zmíněných 313 tisíc korun, se zbytkem, tedy částkou 268 tisíc korun, verdikt obec odkázal do řízení ve věcech občanskoprávních. Pokud bude chtít na svém bývalém starostovi tuto sumu vymáhat, musí podat žalobu k „civilnímu“ soudu.

Mohlo by vás zajímat: Něco je pod zemí, možná chodba. Říkají proutkaři v magickém chrámu na Lounsku

Zdroj: Deník/Petr Kinšt