Chmelařské muzeum v Žatci připravilo ke 150. výročí narození Antonína Mohla, nejvýznamnějšího českého chmelaře z přelomu 19. a 20. století, výstavu pro odbornou i laickou veřejnost.

Slavnostní vernisáž se uskuteční v úterý 27. října v 11 hodin.

Kdo byl Antonín Mohl? Narodil se v Chlumčanech u Loun 15. 12. 1859. Pocházel z rolnické rodiny. Jeho děd byl dokonce také rychtářem (starostou). Vystudoval reálku v Rakovníku, chemii na technice v Praze, zemědělství v Berlíně a v Královci (Königsberg) a po praxi v cukrovarech a na statcích působil jako odborný úředník v Zemědělské radě v Praze.

Posléze složil učitelské zkoušky a učil pak na zemědělských školách v Lounech, Humpolci a v Rakovníku.

Věnoval se rozvoji zemědělství a zvláště pak chmelařství. Učil, přednášel, organizoval zemědělské a chmelařské spolky. Byl zvolen delegátem zemědělské rady pro Království České, poradcem ministerstva orby pro chmelařství, poslancem zemského sněmu, odborným spisovatelem a badatelem. Pomáhal při organizaci zemědělských a průmyslových výstav. Zúčastnil se přípravy prvního mezinárodního kongresu producentů – pěstitelů chmele v Žatci a podílel se na vzniku první mezinárodní organizace chmelařů. Působil také jako editor a redaktor chmelařských časopisů.

V roce 1924, krátce po svých 64. narozeninách, dne 8. ledna umírá v Rakovníku, kde je i pochován.