Že památky „netáhnou"? V Žatci se během tradičních Dní evropského dědictví přesvědčili o opaku. Třináct zpřístupněných památek navštívily tisíce lidí.

„Nejvíce navštíveným místem byl kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde po celou dobu preludoval na varhany Miroslav Ryska. Prohlídku kostela si nenechalo ujít 896 lidí," píše se ve zprávě Regionálního muzea K.A. Polánka v Žatci, které Dny evropského dědictví (EHD) každoročně zaštiťuje.

V Žatci letos EHD spojili s oslavami 750 let od udělení královských privilegií městu Přemyslem Otakarem II. Na náměstí byl celý den doprovodný historický program a tržiště, zájemci viděli například „umění" mistra kata.

Památek bylo po celém městě zpřístupněno celkem třináct. Na žebříčku zájmu se za chrámem Nanebevzetí Panny Marie umístil takzvaný Hošťálkův dům, který byl pro veřejnost otevřený úplně poprvé. Sklepení se studnou vidělo 641 zájemců. Bronz pak patří sklepům v domě číslo 7 ve Dvořákově ulici. Sklepení, které v době války mělo sloužit také jako kryt, navštívilo 567 lidí.

Fotogalerie: Lidé obdivovali památky, v Žatci se slavilo výročí privilegií

A další pořadí? Velký zájem byl také o Kněžskou bránu, navštívilo ji 435 lidí. „Pohled z výšky radniční věže si nenechalo ujít 414 lidí. Velké fronty se tvořily u gotického mostu, do kterého se vstupovalo u Kruhového náměstí, tam zamířilo 300 lidí, a podzemí na Kruhovém náměstí, které vidělo 266 lidí," pokračuje zpráva z muzea.

Všechny zpřístupněné památky v Žatci zažily nápor zájemců. Do Husitské bašty chtělo 289 lidí, do Chmelařského muzea zamířilo 255 zájemců, otevřeno bylo také v muzeu a Křížově vile. Tam přišlo během jediného dne 126 a 172 návštěvníků. Také Chrám chmele a piva nabídl několik zajímavostí. Výstavy ve Sladovně vidělo 170 lidí, na Pivní maják vystoupalo 384 zájemců.

Dny evropského dědictví probíhaly také v dalších městech a sídlech regionu. Bohatý program nabídly například Louny, zajímavosti také Stekník nebo Krásný Dvůr.