Základní umělecká škola Louny uspořádala pro nejmladší děti výchovné koncerty.

Učitelky Ivana Derflerová a Veronika Studená představily dětem z mateřských školek hudební nástroje, na které pak zahráli nejmladší žáci ZUŠ.

Sólisté na klavír, zobcovou flétnu housle, dřevěné i žesťové dechové nástroje, bicí nástroje, akordeon a keyboard, z nich ještě někteří nechodí ani do základní školy, zpříjemnili dětem dopoledne.

Na začátku zazpíval dětský pěvecký sbor Pastelka, který je složen z dětí stejného věku jako jsou diváci. Děti se do programu zapojily a některé písničky si zazpívaly společně s účinkujícími. Děti si odnesly drobné dárky.

Hana Hlouchová