Ve čtvrtek 18. října bude jedním představením pokračovat také v Lounech. Festival pořádá žatecká organizace Kamarád-LORM, jež poskytuje sociální služby zdravotně postiženým dětem. Právě lidé s nejrůznějším stupněm postižení tvoří základ deseti hereckých souborů z celé ČR, které se v rámci letošního ročníku představí. „Divadelní festival sbližuje svět postižených a zdravých a podporuje oboustrannou úctu a toleranci,“ uvedla Martina Kemrová, manažerka firemní komunikace společnosti T-Mobile. „Postižení díky této akci také mohou snáze nalézt své místo v rámci většinové společnosti,“ dodala.

Společnost T-Mobile podpořila festival již druhým rokem. Letos prostřednictvím Nadace Euroregion Labe přispěla částkou 45 tisíc korun. „Celkový rozpočet na akci činí zhruba 145 tisíc korun,“ doplnila Kateřina Frondlová, ředitelka zařízení sociálních služeb Kamarád-LORM. „Divadlo pomáhá mentálně postiženým najít společenské uplatnění. Je to jejich náplň práce, díky které se mohou prezentovat,“ vysvětlila ředitelka Frondlová. „Zdraví lidé zase poznávají svět postižených. Říkávám, že cílem festivalu je nenásilné předávání informací,“ dodala.

První dvě dopolední festivalová představení v Žatci si zamluvily školy, odpolední představení je určeno pro veřejnost. O den později proběhne další dopolední představení pro školy. Diváci zhlédnou muzikál, scénický tanec, hudební vystoupení a další malé divadelní formy. Jedno vystoupení trvá nejdéle 18 minut. „Vstupenky na odpolední představení jsou v předprodeji žateckého divadla. Když bude hlediště plné, budu šťastná,“ řekla K. Frondlová.

Zařízení Kamarád-LORM v Žatci v Zeyerově ulici poskytuje sociální služby a základní ošetřovatelskou péči osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami od tří let věku. V současné době se stará o 33 vlastních klientů. Fond T-Mobile funguje již třetím rokem. Letos podpoří 99 projektů celkovou částkou 6,13 milionu korun. Prostředky určené Lounsku spravuje Komunitní nadace Euroregionu Labe. Ze 119 podaných žádostí letos vybrala 32 projektů, jež z Fondu T-Mobile získají celkem 1,7 milionu korun.