Pouštění draků čekalo v minulých dnech na děti, jejich rodiče i prarodiče v areálu fotbalového hřiště v Ročově.

K nebi se vznesly desítky pestrobarevných papírových draků.

Radost z létání měli nejen nejmenší účastníci zábavného odpoledne, ale i jejich rodiče a další příbuzní, kteří se tak vrátili do svých dětských let. Pouštění draků patří k oblíbeným podzimním venkovním aktivitám.