Ten nebyl do roku 2018 ve sbírkách liberecké galerie zastoupen. „Díky akvizičnímu fondu ministerstva kultury se podařilo zakoupit několik významných velkoformátových grafických listů zastupujících všechna důležitá období v dlouhém Sýkorově tvůrčím životě,“ vysvětlila kurátorka výstavy Markéta Kroupová.

Na výstavě Geometrické struktury / Pocta Zdeňku Sýkorovi dále vystavují například Hugo Demartini, Ivan Chatrný, Stanislav Kolíbal a další. Potrvá do 26. dubna.